διακέκρισθον

διακέκρισθον
διακρίνω
separate one from another
perf ind mp 3rd dual
διακρίνω
separate one from another
perf ind mp 2nd dual
διακρίνω
separate one from another
plup ind mp 2nd dual (homeric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”